TS. Lê Đức Hoàng

25 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1979

Chức vụ : Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0911.112.458

E-mail: leduchoang@neu.edu.vn

PGS. TS. Vũ Duy Hào

24 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ : Giảng viên

Điện thoại liên lạc: 0903.236.005

E-mail: haovd@neu.edu.vn

PGS. TS. Đàm Văn Huệ

24 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 1959

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0982.288.888

E-mail: huedv@neu.edu.vn

TS. Đỗ Hồng Nhung

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0912.588.916

E-mail: nhungdh@neu.edu.vn

TS. Trần Đức Thắng

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 7/12/1981

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0915.151.361

E-mail: tranducthang@neu.edu.vn

TS. Trần Tất Thành

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 11/20/1980

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.282.440

E-mail: trantatthanh@neu.edu.vn

TS. Phan Hồng Mai

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 10/16/1982

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0912.807.783

E-mail: hongmai@neu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1988

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc:

E-mail:

TS. Trần Thị Lan Phương

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1987

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0946.488.588

E-mail: phuongtran.neu.sbf@gmail.com


« | 1 | 2 | 3 | »

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top