GÓC YÊU THƯƠNG - Nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên Viện NHTC, Viện đề nghị các em thực sự cần giúp đỡ hãy liên hệ với Văn phòng Viện (Cô Phượng, sđt 0915464161; Cô Mai, sđt 0934551709) để Viện có kế hoạch hỗ trợ cho các em nhé!

25 tháng 08, 2021

Nhằm chia sẻ khó khăn với sinh viên Viện NHTC, Viện đề nghị các em thực sự cần giúp đỡ hãy liên hệ với Văn phòng Viện (Cô Phượng, sđt 0915464161; Cô Mai, sđt 0934551709) để Viện có kế hoạch hỗ trợ cho các em nhé!
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top