Cơ hội trải nghiệm

CƠ HỘI TRẢI NGHIỆM:

  • Tham gia giao lưu, kết nối với Mạng lưới cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng ngay từ năm thứ nhất
  • Tham gia các sự kiện ngoại khóa, giao lưu, teambuilding thường niên xuyết suốt 4 năm học
  • Tham gia trải nghiệm đầu tư tài chính trên thị trường thực tế từ năm thứ 3; Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của các công ty đối tác ngay trong năm thứ 4
  • Tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia các chuyến giao lưu, trao đổi và học hỏi tại các trường đối tác ở nước ngoài

*** Mục tiêu: Hãy trở thành cựu sinh viên thành công và giao lưu kết nối cho các thế hệ sinh viên đi sau***

*** Financial Invesment – The Smart Move***

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.