Hội đồng Viện Ngân hàng – Tài chính

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1. PGS TS Hoàng Xuân Quế Viện trưởng, Viện NH-TC Chủ tịch
2. PGS TS Phan Hữu Nghị Phó VT, Viện NH-TC Ủy viên
3. PGS TS Lê Thanh Tâm TBM, Viện NH-TC Ủy viên
4. PGS TS Cao Thị Ý Nhi TBM, Viện NH-TC Ủy viên
5. PGS TS Lê Đức Hoàng TBM, Viện NH-TC Ủy viên
6. PGS TS Nguyễn Thị Minh Huệ TBM, Viện NH-TC Ủy viên
7. TS Lương Thái Bảo TBM, Viện NH-TC Ủy viên
8. TS Đặng Anh Tuấn TBM, Viện NH-TC Ủy viên
9. PGS TS Nguyễn Thị Thùy Dương PTBM, Viện NH-TC Ủy viên
10. TS Hoàng Thị Lan Hương PTBM, Viện NH-TC Ủy viên
11. TS Lê Thị Hương Lan PTBM, Viện NH-TC Ủy viên
12. PGS TS Đỗ Hoài Linh PTBM, Viện NH-TC Ủy viên
13. PGS TS Đàm Văn Huệ GVCC, Viện NH-TC Ủy viên
14. TS Nguyễn Quốc Hùng Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Ủy viên
15. TS Trần Đình Thăng Thiếu tướng – Cục trưởng Cục Kinh tế Ủy viên