Vài nét về Viện Ngân hàng – Tài chính

Viện Ngân hàng – Tài chính (tiền thân là Khoa Ngân hàng – Tài chính, trước nữa là Khoa Tài – Kế – Ngân, Khoa Mậu – Tài – Ngân), là đơn vị đào tạo đầu tiên và là hàng đầu của Việt Nam về Tài chính – Ngân hàng, nơi cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho hệ thống Tài chính – Ngân hàng nói riêng cũng như cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cả ở bậc Đại học và Sau Đại học kể từ năm 1956. Trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Viện Ngân hàng – Tài chính luôn khẳng định vị thế số một về đào tạo và nghiên cứu khoa học, đã được Nhà Nước, Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và xã hội ghi nhận!

Trong giai đoạn 1959-1963, Khoa đào tạo các khoá đại học hệ chuyên tu (24 tháng) cho các cán bộ lãnh đạo các cơ sở ngành Tài chính – Ngân hàng: Chuyên tu 1 (1959-1961) và Chuyên tu 2 (1961-1963). Đồng thời, bắt đầu triển khai các khoá đào tạo đại học hệ dài hạn chính qui (4 năm). Tháng 1 năm 1965, Trường Kinh tế Tài chính được đổi tên thành Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch và Khoa được mang tên: Khoa Mậu – Tài – Ngân.

Năm 1977, sau thời gian gián đoạn, đào tạo hệ đại học ngành ngân hàng được chuyển lại về Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch và tái lập Khoa Tài – Kế – Ngân. Khoa bắt đầu đào tạo từ khóa 19, khai giảng năm 1977 với 02 lớp chuyên ngành tín dụng và 01 lớp chuyên ngành kế toán ngân hàng.

Giai đoạn 1995- 2011, Khoa Tài – Kế – Ngân được đổi tên thành Khoa Ngân hàng – Tài chính với 6 bộ môn, đào tạo 5 chuyên ngành: Tài chính Doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại, Tài chính Công, Tài chính Quốc tế và Thị trường Chứng khoán; 1 Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và tư vấn về Tài chính, ngân hàng và Thị trường chứng khoán.

Năm 2011, Viện Ngân hàng – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 852/QĐ-ĐHKTQD trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức của Khoa Ngân hàng – Tài chính. Viện là đơn vị sự nghiệp có thu, có trụ sở riêng, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước. Viện được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý của Trường.

Viện có cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng Viện; Lãnh đạo Viện, Văn phòng; Các tổ chức Chính trị, Đoàn thể; 6 bộ môn và Chương trình PGSM (Đào tạo Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế).

Hiện nay, Viện đang đào tạo:

– Đào tạo đại học: Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp, Tài chính Công, Tài chính Quốc tế, Thị trường Chứng khoán, Fintech 2 + 2 (Liên kết với Đại học Á Châu – Đài Loan) và Công nghệ Tài chính (đào tạo bằng tiếng Anh), Đầu tư Tài chính (đào tạo bằng tiếng Anh), Tài chính tiên tiến (đào tạo bằng tiếng Anh), Ngân hàng chất lượng cao và Tài chính Doanh nghiệp chất lượng cao.

– Đào tạo Sau Đại học: Tiến sỹ, Thạc sỹ trong nước và chương trình PGSM – đào tạo Thạc sỹ hợp tác với Hệ thống Đại học Quản trị Paris (đào tạo bằng tiếng Anh).

Với đội ngũ gần 100 Giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao (GS, PGS, TS, ThS) hầu hết được đào tạo từ nước ngoài, hết sức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài trường kiêm giảng, thỉnh giảng, hợp tác nghiên cứu khoa học cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viện Ngân hàng – Tài chính chắc chắn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu của mình, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng và sự nghiệp xây dựng và chấn hưng nền kinh tế Việt Nam thân yêu nói chung!