Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 04/01/2024, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức các bước của quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện các bước của quy trình giới thiệu nhân sự

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội có đ/c Nguyễn Hải Linh – UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Khối; cùng các đồng chí chuyên viên của Đảng uỷ Khối. Về phía Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có đ/c Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; đ/c Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường; cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy trường.

Đ/c Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra và Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ báo cáo trình xin ý kiến Đảng uỷ Khối để tiến hành việc bầu kiện toàn Ban Thường vụ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tại Hội nghị

Việc kiện toàn bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm và Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng, giới thiệu nhân sự từ nguồn nhân sự tại chỗ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Hữu Đồng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường dẫn chương trình Hội nghị

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông

Nguồn: https://neu.edu.vn/vi/ban-tin-neu/dang-uy-truong-dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-thuc-hien-quy-trinh-gioi-thieu-nhan-su-kien-toan-chuc-danh-uy-vien-ban-thuong-vu-chu-nhiem-va-uy-vien-uy-ban-kiem-tra-nhiem-ky-2020-2025

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *