Kienlongbank chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 13%

Kienlongbank chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 13%

Ngân hàng dự kiến phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 13%. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức là 29/10/2021.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank – KLB) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành gần 41,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 13%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ của ngân hàng. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền nhận cổ tức là 29/10/2021. Hiện vốn điều lệ của Kienlongbank mới chỉ ở mức 3.236 tỷ đồng. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên 3.653 tỷ đồng.

Theo phương án được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, với số vốn tăng thêm, ngân hàng dự kiến sử dụng cho việc đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, trang bị cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới hoạt động và bổ sung nguồn vốn đầu tư kinh doanh sinh lời của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý 3, ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 83,33% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 73 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Kienlongbank tăng 32% so với đầu năm, lên mức 75.740 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng 9 tháng qua tăng 9% so với đầu năm lên 45.706 tỷ đồng, tiền gửi của TCTD khác gấp 2,6 lần lên 23.567 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá giảm 67% xuống 300 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2021, tổng nợ xấu của Kienlongbank giảm 63% so với đầu năm, chỉ còn hơn 697 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong quý 1 Ngân hàng đã xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu STB.

Thu Thủy

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn ảnh và tài liệu: https://cafef.vn/kienlongbank-chuan-bi-tra-co-tuc-ty-le-13-20211016102959519.chn?fbclid=IwAR0oOeShPwlpNN_jeI6wKwIM_goSSYQFdcJYDlu0FEV5Oxdl5K-ddboD9Mw#utm_source=cafef&utm_campaign=cafef&utm_medium=cafef&pgclid=ehPBv/vmSkX4NxUz1bxNEWYUzaf14D0/4ywUN67DVmQdFsG6/Is6N/wrZjHdzFEVFxzMs/nlMQ==

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *