THÔNG BÁO LỊCH THU BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN NĂM 2024

THÔNG BÁO LỊCH THU BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN NĂM 2024

1️⃣ Thời gian – địa điểm:
▪️ Thời gian: 14h00 – 16h00 Thứ 2, ngày 25/03/2024
▪️ Địa điểm: Phòng 918 nhà A1, trường ĐH Kinh tế Quốc dân
▪️ Liên hệ: Ms. Anh Thư (0844962295)
2️⃣ Yêu cầu:
▪️ Viện Ngân hàng – Tài chính chấp nhận các bài viết liên quan đến Tài chính Ngân hàng.
▪️ Sinh viên và/hoặc giảng viên có thể không thuộc Viện Ngân hàng – Tài chính.
▪️ In 2 quyển, 1 mặt, không đóng bìa kính nhưng yêu cầu đóng bìa xanh, chỉ nộp bản chính.
▪️ Yêu cầu xóa toàn bộ thông tin liên quan đến giảng viên hướng dẫn và sinh viên để tránh lộ thông tin. Do đó, không cần viết lời cảm ơn, lời cam đoan, bảng hỏi cũng cần xóa tên (nếu có).
▪️ Bài viết kèm dữ liệu gốc (bản mềm) gửi vào địa chỉ email theanhnhd@gmail.com và/hoặc anhkt@neu.edu.vn
▪️ Các nhóm nghiên cứu đăng ký trước bằng cách điền thông tin vào link https://bit.ly/SBF_DKNCKH2024 ̛̛́ ̀ // để thuận tiện cho quá trình nộp bài.
▪️ Thời gian thông báo kết quả cấp Viện (dự kiến): khoảng 10 ngày sau khi thu bài.
▪️ Thời gian nộp bài cấp Trường (dự kiến): Thứ 2, ngày 08/04/2024 (các nhóm nghiên cứu được nộp lên cấp Trường sẽ nhận được thông báo cụ thể sau).
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SBF LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN NGÂN HÀNG- TÀI CHÍNH THÔNG BÁO LỊCH THU BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP VIỆN NĂM 2024 Thời gian: 14h00- 16h00 Thứ 2, ngày 25/03/2024 Địa điểm: Phòng 918 nhà A1, trường Đại học Kinh tế Quốc dân'

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *