ThS Nguyễn Thị Thanh Dương

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Dương
Ngày tháng năm sinh 20/08/1988
Giới tính Nữ
Nơi sinh Hải Phòng
Địa chỉ liên lạc 92 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại cơ quan  
Điện thoại nhà riêng  
Điện thoại di động 0914741208
Email Thanhduong208@gmail.com
Học vị Thạc sỹ
Năm, nơi công nhận học vị 2011
Chức danh khoa học  
Năm phong chức danh khoa học  
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Giảng viên, bộ môn Tài chính quốc tế, trường đại học Kinh Tế Quốc Dân
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)  
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2011 Thạc sỹ Tài chính- ngân hang Queen Mary, university of London
2010 Đại học Quản trị kinh doanh thương mại Đại học Kinh Tế Quốc Dân
       
2.2. Tên luận án tiến sĩ  
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo
     
     
     
     
     
2.4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng
Tiếng Anh Tốt
           
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2012 đến nay Bộ môn Tài chính quốc tế, viện Ngân hang- Tài chính, Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giảng viên
     

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  
Hướng nghiên cứu chính Tài chính ngân hang
Chuyên ngành nghiên cứu Tài chính
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản
       
       
       
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
Tháng 1+2, năm 2018 Lợi thế so sánh của một số ngành mũi nhọn Việt Nam khi tham gia thương mại quốc tế Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, số 118, 119 Đồng tác giả
Tháng 12/2017 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc và một số đề xuất cho Việt Nam Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội Đồng tác giả
Tháng 8/2014 FDI trong lĩnh vực công nghiệp điện tử Tạp chí tài chính doanh nghiệp, số tháng 8 Đồng tác giả
Tháng 5, năm 2014 Sở hữu chéo trong các NHTM ở Việt Nam- thực trạng và giải pháp Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hang, số 144 Đồng tác giả
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
       
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2019 The process and result of Basel II in Vietnam by 2018- experience from France Hội thảo khoa học quốc gia “ Giám sát tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập Kinh tế Quốc tế” Đồng tác giả Đại học Thương Mại
2019 Trends of public private partnerships (PPP) in Asia and implementation of PPP in Vietnam Hội thảo khoa học quốc gia “ Giám sát tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập Kinh tế Quốc tế” Đồng tác giả Đại học Thương Mại
12/2017 Đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến vấn đề nợ xấu tại các NHTM của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 Hội thảo “Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam Đồng tác giả  
2016 Tác động của gia nhập TPP đối với cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam Hội thảo “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới” Đồng tác giả  
12-2014 Tăng cường tín dụng cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hội thảo: “Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay’’ Đồng tác giả Viện Ngân hàng- Tài chính, trường Kinh tế quốc dân.
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
         
         
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)
03/08/2017 Mô hình tổ chức Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng- Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam Cấp bộ Thành viên Đã nghiệm thu
  Đánh gia tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường ngân hàng Việt Nam đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia Thành viên Đã nghiệm thu
  Kiểm định mối liên hệ giữa thâm hụt ngân sách với cán cân vãng lai – Tình huống Việt Nam và các nước Châu Á Cấp cơ sở Thành viên Đã nghiệm thu
         
         
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng
     
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
         
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức Vai trò tham gia
   
                         

5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Tài chính
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Tài chính quốc tế, Tài chính công ty đa quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.