Chương trình đào tạo chương trình Công nghệ Tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Tổng số tín chỉ: 128

Các học phần chính:

 • Lý thuyết Tài chính Tiền tệ,
 • Lập trình căn bản,
 • Thống kê ứng dụng trong tài chính,
 • Quản trị tài chính,
 • Quản trị ngân hàng thương mại
 • Quản trị tài chính quốc tế,
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định trong tài chính,
 • Quản lý và phân tích dữ liệu căn bản,
 • Đầu tư,
 • Căn bản về Fintech và thực thi,
 • Đổi mới sáng tạo trong tài chính,
 • Phân tích dữ liệu lớn trong tài chính,
 • Quản lý dữ liệu tài chính và Ứng dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *