Chương trình Thạc sỹ PGSM phỏng vấn đầu vào Intake 9

Chương trình Thạc sỹ PGSM trân trọng cảm ơn GS. TS. Trần Thọ Đạt, GS. TS. Hoàng Văn Hoa, PGS. TS. Hoàng Xuân Quế đã đến tham dự buổi phỏng vấn đầu vào Intake 9. Ngoài các ứng viên trẻ đẹp, xuất sắc, chương trình còn chào đón một ứng viên đến từ Bangladesh – Một minh chứng cho tính lan tỏa của chương trình trong Top 10 chương trình MBA tốt nhất tại Pháp. Hẹn sớm gặp lại các ứng viên trong buổi Opening Ceremony sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *