Cơ hội việc làm

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhận công việc trong các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Kinh tế,
Tài chính, Ngân hàng; đặc biệt là các vị trí trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước:

 • Hệ thống cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan từ Trung ương đến địa phương
 • Các lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu hoặc tư vấn về thuế xuất nhập khẩu, quản lý thuế tại các doanh
  nghiệp
 • Các phòng tài chính – kế toán của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và
  xã hội
 • Các cơ quan khác của Nhà nước như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… các Sở tài chính, các cơ quan tài
  chính thuộc các bộ ban ngành và các đơn vị sự nghiệp.
 • Tư vấn thuế của ngành Kiểm toán; giảng viên của các trường có nghiên cứu về thuế, tài chính công, ngân hàng,
  quản lý nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *