PGS TS Đặng Ngọc Đức

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Đặng Ngọc Đức
Ngày tháng năm sinh 09/07/1964
Giới tính Nam
Nơi sinh Ninh Bình
Địa chỉ liên lạc Căn hộ số 17, tầng 26, nhà T1, khu chung cư Times City, số 458 Phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trương, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại cơ quan 04 39362633
Điện thoại nhà riêng  
Điện thoại di động 0903226809
Email dangocduc@neu.edu.vn
Học vị Tiến sỹ
Năm, nơi công nhận học vị 2003
Chức danh khoa học Phó giáo sư
Năm phong chức danh khoa học 2015
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Giảng viên cao cấp
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)  
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1989 Đại học Tài chính – ngân hàng ĐH KTQD, VN
1995 Thạc sỹ Kinh tế Phát triển Viện xã hội học Hà Lan
2003 Tiến sỹ Tài chính – ngân hàng ĐH KTQD
2.2. Tên luận án tiến sĩ Phát triển hoạt động của các công ty chứng khoán ở Việt nam
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo
1994 Khóa đào tạo về kinh tế thị trường và tiếng Anh do Quỹ FORD (USA) tài trợ Đại học Kinh tế Quốc dân
1996 Dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) Đại học Kinh tế Quốc dân
1998 Tổ chức CGAP (WB) Asian Institute of Management (AIM), Manila, Philippines
2000 Canada Govt. and Ministry of Finance of Vietnam Bộ Tài chính, Việt Nam
2008 Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn về giảng dạy bằng tiến Anh cho Chương trình đào tạo tiên tiến California State University Long Beach, USA
2009 Chương trình đào tạo cán bộ quản lý (Leadership Public Administration) Australian National University, Canberra, Australia
2013 Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp khoa, phòng trực thuộc trường đại học Học Viện Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
2.4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng
Tiếng Anh Tốt
             
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1989 – 1990 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Trợ giảng, Bộ môn Lý thuyết Tài chính tiền tệ Khoa Ngân hàng – Tài chính
1990 -1993 Trường Đại học KTQD Giảng viên, Khoa Ngân hàng – Tài chính.
9/1993 – 4/1994 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Học viên chương trình bồi dưỡng kinh tế thị trường, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
9/1994 – 12/1995 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Học viên cao học, Viện Khoa học xã hội Hà Lan (ISS).
1/1996- 12/1997 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên, Khoa Ngân hàng – Tài chính và Dự án đào tạo Cao học Việt Nam – Hà Lan.
1998 – 2002 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Nghiên cứu sinh, cán bộ đào tạo của Trung tâm Tư vấn và Bồi dưỡng về Ngân hàng – Tài chính, Khoa Ngân hàng – Tài chính.
12/2003 – 2006 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Bồi dưỡng về Ngân hàng – Tài chính, Khoa Ngân hàng – Tài chính
6/ 2006 –07/2010 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế, Ủy viên thường trực Ban quản lý Chương trình Tiên tiến
7/2010 – 12/2011 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế, Khoa Ngân hàng Tài
12/2011 – 7/2014 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Phó Viện trưởng thường trực Viện Ngân hàng – Tài chính, Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế
7/2014 – 12/2014 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên chính, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Ngân hàng – Tài chính, Trưởng Bộ môn Tài chính Quốc tế,
12/2014- 1/2018 Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Phó giáo sư, Phó Bí thư chi bộ, Viện Trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
1/2018 – Nay Trường Đại học KTQD, 207 Đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trương, Hà Nội Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Viện Trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  
   
   
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản
2002 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Viết 1 chương NXB Trường ĐHKTQD
1996 Chương trình cao học: Môn học “Tài chính Ngân hàng và sự phát triển kinh tế” Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung NXB Trường ĐHKTQD
2012 Tài chính tiền tệ quốc tế Chủ biên và viết 5/17 chương NXB Trường ĐHKTQD
2012 Phân tích tín dụng Viết một mình NXB Trường ĐHKTQD,
2007 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Viết 1 chương NXB Trường ĐHKTQD,
2012 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ Chủ biên và viết 6/10 chương NXB Tài chính
2007 Kinh tế Việt Nam 2005 trước ngưỡng cửa của Tổ chức Thương mại thế giới Viết phần Hệ thống tài chính Việt Nam NXB Trường ĐHKTQD
2006 Tài liệu hướng dẫn giảng dạy môn Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Viết một mình  
2006 Hệ thống câu hỏi và bài tập môn học Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ Viết một mình  
2006 Xây dựng chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính Quốc tế Trưởng tiểu ban  
2009 Hoàn thiện Chương trình đào tạo cao học Ngành Tài chính – Ngân hàng Trưởng tiểu ban  
2012 Hoàn thiện chương trình đào tạo Ngành NH-TC theo hệ thống tín chỉ Trưởng tiểu ban  
2012 Hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng thương mại. Trưởng tiểu ban  
2015 Thực hiện công tác quản lý và điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Tham gia NXB Trường ĐHKTQD, 2015
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
1997 “The direction of the reform of financial and banking system in Vietnam” Tạp chí ngân hàng Tác giả
1997 “Tự do hóa tài chính: Bài học thực tế ở một số nước trên thế giới” Tạp chí kinh tế & Phát triển Tác giả
2001 “Phiếu nợ chuyển đổi – Công cụ tài chính phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của TTCK Việt Nam” Tạp chí chứng khoán Việt Nam tháng Tác giả
2001  “Công ty chứng khoán thuộc ngân hàng – Cầu nối giữa NHTM và TTCK Việt Nam Tạp chí kinh tế & Phát triển  Tác giả
2002 “Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của NHTM” Tạp chí thị trường Tài chính Tiền tệ Tác giả
2011 “Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại góp phần phát triển bền vững thị trường tiền tệ liên ngân hàng” Tạp chí Kinh tế & Phát triển Đồng tác giả
2011  Hạn chế tín dụng ngoại tệ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển Tác giả
2012 “Tiếp tục đổi mới hoạt động Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt nam” Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tác giả
2012 “Áp dụng một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển bền vững các ngân hàng thương mại ở Việt Nam” Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Tác giả
2012 “Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức” Tạp chí Kinh tế & Phát triển Đồng tác giả
2012 “Hạn chế huy động tiết kiệm ngoại tệ góp phần bình ổn thị trường ngoại hối và thực hiện cắt giảm tín dụng ngoại tệ ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng Tác giả
2012 Reforming the State Bank of Vietnam towards an Independent Central Bank:The Application of New Public Management in Vietnam Tạp chí Kinh tế& Phát triển (Số Tiếng Anh) Tác giả
2012 Nợ công ngầm của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tạp chí Kinh tế& Phát triển Đồng tác giả
2013 Nợ công ngầm của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tạp chí Kinh tế & Phát triển Đồng tác giả
2014 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Kinh tế Việt Nam năm 2013 Đồng tác giả
2014 Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2014 Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 206(II) Tác giả
2016 Hiệu quả hoạt động quỹ tín dụng nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí KTPT số 230(II) Tác giả
2016 Ngân hàng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những định hướng tiếp cận Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 230(II) tháng 8/2016. Đồng tác giả
 2021 Hội nhập tài chính và đói nghèo ở các nước đang phát triển khu vực châu Á.  Tạp chí Ngân hàng, 11 tháng 6/2021  Đồng tác giả
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
2016 Factors Affecting ODA Project Performance: The Case of Urban Railway Projects in Vietnam International Journal of Economics and Finance Đồng tác giả
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
502002 Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 7/2007 Tác giả  
2012 Gia nhập WTO – Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh tế Việt Nam và Trung Quốc sau khi gia nhập WTO” Tác giả  
2012 Tăng cường vai trò của trợ giảng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao  Kỷ yếu Hội thảo “Tổng kết 5 năm đào tạo & phát triển Chương trình Tiên tiến và Chương trình Chất lượng cao Tác giả  
2013 Tháo gỡ sự kiềm chế nhằm phát triển hệ thống tài chính Việt Nam Kỷ yếu hội thảo “Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế Vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng”, tháng 4/2013 Đồng tác giả  
2015 Đánh giá hoạt động hàng tháng của các tổ chức tín dụng Việt Nam 2015 và các dự báo năm 2016. Kỷ yếu Hội thảo KH
QG “ Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2015: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới”
Tác giả  
2015 Giải pháp tăng cường thu hút nguồn vốn tư nhân đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Hội thảo Quốc tế: “ Đánh giá 20 năm huy động và sử dụng ODA của Việt Nam” Đồng tác giả  
2016 Cán cân vãng lai của Việt Nam 2010-2015 và một số khuyến nghị chính sách giai đoạn 2016-2020 Kỷ yếu hội thảo KH quốc gia hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới Đồng tác giả  
2016 Hoàn thiện hành lanng pháp lý để xử lý nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Kỷ yếu Hội thảo: “Xử lý nợ xấu-Những nút thắt cần tháo gỡ”. Tháng 10/2016 Đồng tác giả  
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
 2020  The impact of international financial integration on poverty in developing countries in Asia in the period 2005-2018  ICBF 2021  Đồng tác giả  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2013 Reforming the State Bank of Vietnam towards an Independent Central Bank:The Application of New Public Management in Vietnam Kỷ yếu hội thảo Western Decision Sciences Institute Forty Second Annual Meeting (WDSI, 2013 Program) Long Beach, California, Hoa Kỳ Tác giả ) Long Beach, California, Hoa Kỳ
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)
2016 Nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cấp bộ   2018
2016 Phát triển dịch vụ Ngân hàng hiện đại tại các NHTM Việt nam – Nghiên cứu tính huống tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Cấp bộ    
2015 Thực tiễn công tác quản lý và điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015”. Cấp cơ sở.   Đã nghiệm thu:Tốt
T1//2014- T8/2014 Khuôn khổ pháp lý cho Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế RS17 Thành viên tham gia Đã nghiệm thu; Tốt
Thời gian thực hiện 1 năm kể từ 14/6/2013 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam  Đề tài cấp cơ sở trọng điểm Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu tháng 8/2014; Tốt
T6/2014-T12/2015 Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long Đề tài cấp Bộ: B2014.06.22, Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm đề tài 30/12/2016; Tốt
2010-2011 Tăng cường khả năng phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.  Đề tài cấp Bộ: B2009.06.120Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm đề tài Đã nghiệm thu 18/1/2012; Tốt 
2003-2004 Giải pháp hạn chế tác động tiêu cực của Hiệp định thương mại Việt – Mỹ tới hệ thống ngân hàng Việt Nam B2003.38.88Bộ GD&ĐT Thành viên tham gia Đã nghiệm thu 25/2/2005; Tốt 
2000-2001 Giải pháp hoàn thiện thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay B.2000.38.61 Bộ GD&ĐT Thành viên tham gia Đã nghiệm thu 26/9/2001, Tốt
2000-2001 Các giải pháp tăng cường cung cấp tín dụng phục vụ chiến lược xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc  B.2000.38.60 Bộ GD&ĐT Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 29/6/2001; Tốt
2008-2009 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng: Mã thể hiện các đồng tiền và quỹ  TCVN 6558:2008 (ISO 4217:2001)Tổng cục TCĐLCL Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2009, Tốt 
2008-2009 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng: Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan – Mã dùng cho trao đổi và nhận dạng thị trường (MIC)  TCVN 6743:2008 (ISO 10383:2003)Tổng cục TCĐLCL Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2009; Tốt 
2008-2009 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng: Dịch vụ tài chính – Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN) – Phần 1: Cấu trúc IBAN  TCVN 6744-1:2008 (ISO 13616-1:2007)Tổng cục TCĐLCL Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2009; Tốt
2008-2009 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng: Dịch vụ tài chính – Mã số quốc tế tài khoản ngân hàng (IBAN) – Phần 2: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan đăng ký  TCVN 6744-2:2008 (ISO 13616-2:2007)Tổng cục TCĐLCL Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2009; Tốt
2008-2009 Tiêu chuẩn quốc gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng: Chứng khoán và công cụ tài chính liên quan – Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế  TCVN 7214:2008 (ISO 6166:2001)Tổng cục TCĐLCL Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2009; Tốt
10/2004-5/2005 Đánh giá tác động kinh tế xã hội của dự án Tài chính nông thôn 2 – Tài trợ bởi Ngân hàng thế giới Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2005; Tốt
5/1999-12/1999 Đánh giá tác động kinh tế xã hội của dự án Tài chính nông thôn 1 – Tài trợ bởi Ngân hàng thế giới Đánh giá Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 1999; Tốt
10/2001-4/2002 Nghiên cứu cơ bản khách hàng vay vốn là hộ nông dân  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN Thành viên tham gia Đã nghiệm thu năm 2002; Tốt
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng
     
     
     
     
     
     
     
     
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
Phùng Thị Lan Hương   ĐH KTQD 2012 Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Thị Nguyệt Dung   ĐH KTQD 2016 Giáo viên hướng dẫn
Nguyễn Thị Hồng Nhung   ĐH KTQD 2018 Giáo viên hướng dẫn
Đỗ Thị Thu Thủy   ĐH KTQD 2018 Giáo viên hướng dẫn
Nguyên Thị Quỳnh Nhi   ĐH KTQD Đã hoàn thành NCTQ Giáo viên hướng dẫn
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức Vai trò tham gia
   
                                     

5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Tài chính Quốc tế
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Hệ thống tài chính của nền kinh tế;Hoạt động và quản trị hoạt động ngân hàng thương mại;Tài chính quốc tế và quản trị hoạt động tài chính quốc tế;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.