THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN XUẤT SẮC, SINH VIÊN GIỎI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

DS khen thưởng dự kiến kỳ 1 2021.2022.pdf

Sinh viên kiểm tra thông tin tại đây: DANH SÁCH DỰ KIẾN SV XUẤT SẮC, SV GIỎI KỲ I 2021-2022.xlsx

Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách đề nghị liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy (Email: thuyntt@neu.edu.vn) trước ngày 13/6/2022 (Thứ Hai).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.