ThS. Cao Đông Hưng

Họ và tên: ThS. Cao Đông Hưng

Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 305, tầng 3, nhà 7, Viện Ngân Hàng – Tài Chính

Email: caohung1410@yahoo.com

Thông tin chung: 

Học vị: Thạc sĩ                                                       Năm đạt học vị: 2010Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạoNơi đào tạoChuyên mônNăm tốt nghiệp
Đại họcĐại học KTQDTài chính Ngân hàng2007
Thạc sỹUniversity of Northampton, UKTài chính – Kế toán2010

Quá trình công tác: 

8/2011 – nay: Giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dânLĩnh vực chuyên môn: Toán Tài ChínhNgân Hàng Thương MạiLý thuyết tài chính tiền tệGiáo trình, Sách chuyển khảo: Bài giảng Quản trị rủi ro; NXB ĐH KTQD 2016 Đồng tác giảBài viết cho hội nghị, hội thảo khoa học: The Determinants of Banks’ liquidity: Case of Vietnam Hội thảo quốc tế: “6th “International Conference on Social-economic and Environmental Issues in Development” 2016 Đồng tác giảThe determinants of return on assets: an empirical research on Vietnamese commercial banks Hội thảo quốc tế: “International Conference for young researchers in economics and business” 2015 Đồng tác giảTài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngân hàng thương mại: Tổng quan công trình và khoảng trống nghiên cứu Hội thảo quốc gia: “Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập” 2015 Đồng tác giảAssessing the sustainability of MFIs in Vietnam according to international standards Hội thảo quốc tế: “The 12th IFEAMA International Conference Proceeding” 2014 Đồng tác giảBền vững tài chính của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam Hội thảo quốc gia: “Ngân hàng Việt nam: Bối cảnh và triển vọng” 2014 Đồng tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.