ThS Lê Phong Châu

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Lê Phong Châu
Ngày tháng năm sinh 25/8/1974
Giới tính Nữ
Nơi sinh Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
Địa chỉ liên lạc Viện NH – TC, Đại học KTQD
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà riêng
Điện thoại di động 0904 456 888
Email chaulp@neu.edu.vnchauphongle@gmail.com
Học vị Thạc sĩ
Năm, nơi công nhận học vị School of Oriental and African Studies, University of London
Chức danh khoa học Master of Science
Năm phong chức danh khoa học 1997
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Giảng viên, BM Ngân hàng thương mại
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)  
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
1995 Đại học Ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân
1997 Thạc sỹ Kinh tế Phát triển University of London
2.2. Tên luận án tiến sĩ  
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo
     
2.4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng
Tiếng Anh Sử dụng thành thạo và thường xuyên
             
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1995 – nay Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Ngân hàng – Tài chính Giảng viên
 4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  
Hướng nghiên cứu chính Quản trị ngân hàng thương mại
Chuyên ngành nghiên cứu Ngân hàng
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản
2005 Giáo trình Ngân hàng phát triển Tham gia viết NXB Lao động – Xã hội
2011 Giáo trình Ngân hàng thương mại Tham gia viết NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
2016 Bài giảng Quản trị rủi ro Tham gia viết NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
2018 Bài giảng Tiếng Anh NH – TC Đồng chủ biên NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
2003 Bàn về LSCK trong thẩm định dự án tại các NHTM Tạp chí kinh tế phát triển Tác giả
2015 Khủng hoảng hệ thống NH tại Ireland và hàm ý cho Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển Đồng tác giả
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
       
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2015 Quản lý và sử dụng Bitcoin như một loại tiền tệ hay hàng hóa điện tử: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng sử dụng ở Việt Nam Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập Đồng tác giả Đại học Kinh tế Quốc dân
2015 Khơi thông nguồn vốn “đóng băng” trên thị trường bất động sản. Giải pháp từ hoạt động M&A bất động sản và tái cơ cấu DN của Cty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập Đồng tác giả Đại học Kinh tế Quốc dân
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
         
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)
2014-2015 Nhận diện rủi ro thông qua các chỉ tiêu an toàn vi mô Đề tài nhánh của Đề tài cấp nhà nước KX 01 “An ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” Tham gia Đã nghiệm thu
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng
     
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
         
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức Vai trò tham gia
   
5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Ngân hàng thương mại
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Quản trị Ngân hàng thương mạiQuản trị rủi roNgân hàng Phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.