ThS Phạm Thị Thu Hằng

Họ và tên: ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Địa chỉ nơi làm việc: Bộ môn Tài chính Quốc tế – Viện Ngân hàng Tài chính

Email: hang.phamtt@gmail.com

Thông tin chung: 

  • Học vị: Thạc sỹ
  • Năm đạt được: 2012
  • Chức vụ hiện tại: Giảng viên
  • Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng – Tài chính

Quá trình công tác: Từ 2010 – hiện tại: Giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính

Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng – Tài chính

Công trình khoa học: Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam giai đoạn 2005-2011 và một số kiến nghị trong điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới. Đề tài cấp cơ sở. Thành viên tham gia. ( Đã nghiệm thu).

Bài viết cho hội nghị, hội thảo khoa học: 

+ Xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, 2014.

+ Tiềm năng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam, đăng trên Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2014.

+ Lựa chọn mô hình tổ chức cho các ngân hàng thương mại sau khi thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2014.

+ Vấn đề quản lý nợ công ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Kinh tế dự báo, 2014

+ Tăng cường dự trữ ngoại hối góp phần thực hiện tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam, đăng trên Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2013.

+ Nguy cơ khủng hoảng nợ công toàn cầu. Nhìn lại nợ công của Việt Nam, đăng trên Tạp chí ngân hàng, 2011.

Bài viết đăng trong tạp chí khoa học: 

+ Khủng hoảng nợ công châu Âu và nhìn lại vấn đề nợ công ở Việt Nam – Tạp chí Ngân hàng – Số 15 năm 2011

Các môn giảng dạy: 

+ Môn học 1: Tài chính Quốc tế

+ Môn học 2: Thanh toán Quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *