TS Phan Thị Thanh Hương

Họ và tên: ThS. Phan Thị Thanh Hương

Địa chỉ nơi làm việc: Bộ môn Tài chính Quốc tế

Email: phanththanhhuong@gmail.com

Thông tin chung: 

Học vị: Thạc sỹ

Năm đạt học vị: 2007

Quá trình công tác: từ tháng 8/2012- hiện tại

Lĩnh vực chuyên môn: Ngân hàng – Tài chính

Các môn giảng dạy: 

Môn học 1: Tài chính Quốc tế

Môn học 2: Đầu tư Quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.