TS Lương Thu Hằng

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Lương Thị Thu Hằng
Ngày tháng năm sinh 29/01/1986
Giới tính Nữ
Nơi sinh Hải Phòng
Địa chỉ liên lạc Căn hộ C1801 chung cư Lilama 124 Minh Khai, Hà Nội
Điện thoại cơ quan  
Điện thoại nhà riêng  
Điện thoại di động 0943838368
Email hangltt@.neu.edu.vnthuhangluong@gmail.com
Học vị Tiến sĩ
Năm, nơi công nhận học vị 2017, Đại học Kinh tế Quốc dân
Chức danh khoa học  
Năm phong chức danh khoa học  
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Giảng viên, Đại học Kinh tế Quốc dân
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế) 8078042338
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2007 Đại học Tài chính-Ngân hàng ĐH Kinh tế quốc dân
2010 Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng ĐH Kinh tế quốc dân
2017 Tiến sỹ Tài chính-Ngân hàng ĐH Kinh tế quốc dân
2.2. Tên luận án tiến sĩ Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo
09/2012-12/2012 Phát triển chương trình, Xây dựng đề cương, Xây dựng bài tập tình huống v.v… Saint Mary University, Nova Scotia, Canada
2.4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng
Tiếng Anh Nghe, nói, đọc, viết: Tốt
           
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2007-2009 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Seabank Chuyên viên
2009 – nay Viện Ngân hàng-Tài chính-ĐH KTQD Giảng viên

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  
Hướng nghiên cứu chính Tài chính-Ngân hàng
Chuyên ngành nghiên cứu Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế, Tài chính công ty đa quốc gia
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản
2012 Tài chính tiền tệ quốc tế Tham gia Nhà xuất bản ĐH KTQD
2018 Ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hang thương mại Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
2012 Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam – Cơ hội và thách thức Tạp chí Kinh tế Phát triển Đồng tác giả
2012 Phát triển bền vững các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập Tạp chí ngân hàng Tác giả
2014 Mối quan hệ nhân quả giữa tự do hóa tài khoản vốn và sự phát triển tài chính ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Phát triển Đồng tác giả
2014 Nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam và giải pháp Tạp chí Kinh tế và Dự báo Đồng tác giả
2015 Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tác giả
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2013 Tăng cường dự trữ ngoại hối góp phần thực hiện tự do hóa tài khoản vốn ở Việt nam Kỷ yếu hội thảo khoa học Viện Ngân hàng Tài chính Đồng tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
2014 Đánh giá quản lý đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
2014 Nghiên cứu tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới chi phí vốn – ý nghĩa đối với Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
2016 Phân tích các điều kiện tiền đề trong quá trình tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam hiện nay Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
2017 Tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Đồng tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
2018 Crowdfunding – Xu hướng tài trợ mới cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Tác giả Đại học Kinh tế quốc dân
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2018 Analysis of Internal Factors Affecting Bank Profitability: Evidence From Listed Bank on Vietnam Stock Market Business, Management and Accounting Đồng tác giả Đại học Công nghiệp, Hà Nội
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)
2009-2011 Phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam trong điều kiện hội nhập Cấp Bộ Thư ký Đã nghiệm thu
2018-2019 Cấu trúc tài trợ và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Cấp cơ sở Thư ký Chưa nghiệm thu
2016-2018 Hoàn thiện quy trình xây dựng và quản lý công tác đề thi tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Cấp cơ sở Thư ký Đã nghiệm thu
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức Vai trò tham gia
                         

5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Tài chính – Ngân hàng
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế, Tài chính công ty đa quốc gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.