TS Nguyễn Thị Diệu Chi

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Chi
Ngày tháng năm sinh 22/6/1983
Giới tính Nữ
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ liên lạc Số 52, Ngách 96, Ngõ Tự Do, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
Điện thoại cơ quan Số 207 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại nhà riêng Số 52, Ngách 96, Ngõ Tự Do, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
Điện thoại di động 0983.083.226
Email chintd@neu.edu.vn; ndchi226@gmail.com
Học vị Tiến sỹ
Năm, nơi công nhận học vị 2015, Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Chức danh khoa học  
Năm phong chức danh khoa học  
Chức vụ và đơn vị công tác(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu) Giảng viên chính, Viện Ngân hàng – Tài chính
Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế) 8002666840
2. Trình độ học vấn
2.1. Quá trình đào tạo
Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo Chuyên ngành đào tạo Cơ sở đào tạo
2006 Đại học Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại Thương Hà Nội
2010 Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2015 Tiến sỹ Kinh tế tài chính ngân hàng Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2.2. Tên luận án tiến sĩ  
2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)
Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo
22/2/2008-26/4/2008 Định giá tài sản bất động sản Đại học Kinh Tế Quốc Dân
02/2008 – 04/2008 Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS Đại học Kinh Tế Quốc Dân
10/2010 – 12/2010 Nghiệp vụ sư phạm đại học Đại học Giáo Dục – Đai học Quốc Gia Hà Nội
09/2013 – 12/2013 Nâng cao chuyên môn về tài chính ngân hàng Đại học Saint Mary – Canada
10/2018 – 12/2018 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) Học viện Quản lý giáo dục
2.4. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng
Tiếng Anh Đại học, tốt
           
3. Quá trình công tác
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2006 – 2010 Công ty Tài chính Công Nghiệp Tàu Thủy Việt Nam Cán bộ phòng Nguồn vốn và Đầu tư
2010 – Nay Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính

4. Nghiên cứu khoa học
4.1. Lĩnh vực nghiên cứu  
Hướng nghiên cứu chính Kinh tế Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế
Chuyên ngành nghiên cứu Kinh Tế
4.2. Các công trình khoa học đã công bố
4.2.1. Sách giáo trình, sách chuyên khảo
Năm xuất bản Tên sách Mức độ tham gia(là chủ biên, là đồng tác giả, tham gia viết một phần) Nơi xuất bản
2010 Kinh tế Việt Nam ba năm gia nhập tổ chức thương mại thế giới (2007 – 2009) – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2011 Logistics – Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2012 Tài chính tiền tệ quốc tế – Sách tham khảo Tham gia Nhà xuất bản Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2012 Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
2012 Thị trường muối công nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động
2012 Thị trường muối công nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2013 Xây dựng và phát triển hệ thống Logistics quốc gia theo hướng bền vững – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2013 Giáo trình Hoạt động Logistics & thương mại doanh nghiệp Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2013 Một số vấn đề về phát triển bền vững hệ thống Logistics nước ta trong hội nhập quốc tế – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2013 Xây dựng thừa thiên huế trở thành một trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2014 Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam – Sách chuyên khảo Đồng chủ biên Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2014 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2014 Kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2015 Hoạt động mua bán, sáp nhập và giải thể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn – Sách chuyên khảo Chủ biên Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2015 Giáo trình kinh tế các ngành thương mại dịch vụ Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2016 Một số vấn đề thương mại và logistics ở Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986 – 2016 Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2017 Một số vấn đề xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường các nước cộng đồng kinh tế Asean (AEC) – Sách chuyên khảo Đồng chủ biên Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2017 Hệ thống logistics ở nước ta trong tiến trình hội nhập và phát triển – Sách chuyên khảo Đồng chủ biên Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2017 Một số vấn đề thương mại dịch vụ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế – Sách chuyên khảo Tham gia Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
2018 Ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại – Sách chuyên khảo Chủ biên Nhà xuất bản Lao động – Xã hội
4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
2010 Xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam sau ba năm gia nhập WTO: thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 152 (II), Trang 37 – 43 Đồng tác giả
2010 Hệ thống phân phối bán lẻ hàng hóa của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 54, Trang 48 – 51 Đồng tác giả
2010 Kinh tế Việt Nam 3 năm sau gia nhập WTO và một số vấn đề đặt ra Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 51, Trang 6 – 11 Đồng tác giả
2011 Tiềm năng phát triển các ngành kinh tế vùng đồng bằng ven biển Thừa Thiên Huế – khái quát hiện trạng và một số giải pháp Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 70, Trang 37 – 45 Đồng tác giả
2012 Về tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007 – 2011) và một số vấn đề đặt ra Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 184, Trang 17 – 23) Đồng tác giả
2013 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 191 (II), Trang 12 – 20) Đồng tác giả
2013 Một số thương vụ M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thế giới và bài học kinh nghiệm với Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc biệt tháng 03, Trang 48 – 54) Đồng tác giả
2014 Mối quan hệ nhân quả giữa tự do tài khoản vốn và sự phát triển tài chính ở Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 207 (II), Trang 51 – 60) Đồng tác giả
2014 Vấn đề nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, Số 6/2014 (673), Trang 55 – 58 Tác giả
2014 M&A trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam – Phần 1 Tạp chí tài chính doanh nghiệp, Số 8/2014, Trang 12 – 15 Đồng tác giả
2014 M&A trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam – Phần 2 Tạp chí tài chính doanh nghiệp, Số 9/2014, Trang 12 – 15 Đồng tác giả
2014 Nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam và giải pháp Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Số 12/2014, Trang 35 – 37 Đồng tác giả
2015 Hoạt động mua bán và sáp nhập trên thị trường bất động sản Việt Nam: thực trạng và giải pháp Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 112, Trang 3 – 8 Tác giả
2015 Tổng quan về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2014 và triển vọng năm 2015 Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 109 + 110, Trang 18 – 22 Đồng tác giả
2016 Tổng quan về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2015 và triển vọng 2016 Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, Số 121 + 122, Trang 23 – 27 Đồng tác giả
2017 Tác động của yêu tố kinh tế vĩ mô tới khả năng sinh lời tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 243 (II), Trang 19 – 27) Đồng tác giả
2017 Phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập Vietnam Logistics Review, Issue 121, Trang 22 – 24 Đồng tác giả
4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
Năm công bố Tên bài báo Tên, số tạp chí công bố, trang tạp chí Mức độ tham gia(là tác giả/đồng tác giả)
       
4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2011 Một số vấn đề về chính sách phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Khả năng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ Đồng tác giả Đại học Kinh Tế – TP. Hồ Chí Minh
2013 Triển vọng phát triển hoạt động M&A trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam và một số vấn đề đặt ra Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng Tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2013 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hướng tới sự bền vững Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển hệ thống tài chính Việt Nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2014 Mua bán và sáp nhập với sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi Tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2015 Tổng quan về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2014 và triển vọng 2015 Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam 2015: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2015 Về tổ chức thực hiện an toàn, vệ sinh lao động ở doanh nghiệp Hội thảo khoa học quốc gia: Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lao động tại các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp khối kinh tế Đồng tác giả Đại học Kinh tế Huế
2015 Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển kinh tế – xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Đồng tác giả Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước
2016 Tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập Hội thảo khoa học quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2016 TPP với sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới Tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2017 Phát triển hệ thống doanh nghiệp logistics ở Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam Đồng tác giả Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế
2017 Tự do hóa tài chính và sự phát triển bền vững ngành ngân hàng Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Hoàn thiện thể chế tài chính cho phát triển bền vững thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm Việt Nam Tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2017 Báo cáo tổng thuật hội thảo “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện” Hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2017 Tác động của Basel II lên chất lượng tín dụng 10 ngân hàng được thí điểm tại Việt Nam Hội thảo khoa học quốc gia: Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế
Thời gian hội thảo Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Mức độ tham gia
(là tác giả/đồng tác giả)
Địa điểm tổ chức hội thảo
2011 Một số vấn đề tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau bốn năm gia nhập WTO (2007 – 2010) Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 và định hướng tới năm 2020 Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2013 Một số yếu tố cản trở sự phát triển của hoạt động M&A tại thị trường Việt Nam và vấn đề đặt ra Hội thảo khoa học quốc tế: Phát triển hệ thống logistics của Việt Nam theo hướng bền vững Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2014 Developing logistics in Vietnam – An important solution to enhance competitive capacity of the nation and enterprises The 12th IFEAMA International Conference: Innovation, Competitiveness and International Economic Cooperation Đồng tác giả Đại học Kinh Tế Quốc Dân
2018 Analysis of Internal Factors Affecting Bank Profitability: Evidence from Listed Banks on Vietnam Stock Market The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Acccounting Đồng tác giả Đại học Công Nghiệp Hà Nội
4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp
Thời gian thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý đề tài Trách nhiệm tham gia trong đề tài Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/chưa nghiệm thu)
2010 – 2011 Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế Quốc gia Thành viên Đã nghiệm thu
2010 – 2011 Giải pháp vĩ mô nhằm phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ Đề tài nhánh cấp thuộc đề tài Quốc gia Chủ nhiệm Đã nghiệm thu
2012 – 2016 Xây dựng và phát triển hệ thống logistics theo hướng bền vững – kinh nghiệm của Đức và bài học đối với Việt Nam Nghị định thư Thành viên Đã nghiệm thu
2012 – 2013 Phân tích hệ thống logistics hiện hành với phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam Đề tài nhánh cấp thuộc Nghị định thư Chủ nhiệm Đã nghiệm thu
2017 – 2019 Phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam Nghị định thư Thư kýkhoa học Đang thực hiện
2018 – 2019 Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 – 2020 Cấp Tỉnh Thành viên Đang thực hiện
2018 Ảnh hưởng của cấu trúc tài trợ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Cấp cơ sở Chủ nhiệm Đang thực hiện
4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước
Năm Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng
     
4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn NCS
Họ tên NCS Đề tài luận án Cơ sở đào tạo Thời gian đào tạo Vai trò hướng dẫn
         
4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế…
Tên tổ chức Vai trò tham gia
   
                         

5. Giảng dạy
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Kinh tế Tài chính – Ngân hàng
5.2. Học phần/môn học có thể đảm nhiệm Tài chính quốc tế, Tài chính công ty đa quốc gia, Thanh toán quốc tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.