GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

I. Giới thiệu về chương trình Cử nhân Đầu tư tài chính bằng tiếng Anh (BFI)

Chương trình Cử nhân Đầu tư tài chính bằng tiếng Anh (BFI) trực thuộc Viện Ngân hàng tài chính, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh viên tốt nghiệp Chương trình được nhận bằng Đại học Ngành Tài chính Ngân hàng (được đào tạo bằng Tiếng Anh), với kiến thức chuyên sâu hơn về đầu tư tài chính. Cụ thể, chương trình có mục tiêu đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư các công cụ tài chính, quản trị danh mục đầu tư.

Chiến lược phát triển của Chương trình BFI sẽ đào tạo theo chuẩn quốc tế với tài liệu và giáo trình Tiếng Anh cập nhật, đội ngũ giảng viên có trình độ, được đào tạo ở nước ngoài. Sinh viên của Chương trình BFI có cơ hội tham gia các về hoạt động trao đổi sinh viên ngắn hạn với một số quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, … và có cơ hội được giảng viên nước ngoài giảng dạy các môn học cốt lõi của ngành chuyên sâu.

II. Chương trình đào tạo Cử nhân Đầu tư tài chính

Tổng số tín chỉ: 131
CÁC MÔN HỌC NỀN TẢNG
· Lý thuyết tài chính tiền tệ
· Ngan hàng thương mại
·Tài chính doanh nghiệp
· Tài chính Quốc tế
· Tài chính công
· Thị trường chứng khoán
· Thuế
·
CÁC MÔN CHUYÊN SÂU· Phân tích và đầu tư chứng khoán· Đầu tư tài chính· Quản trị danh mục đầu tư· Phân tích tài chính· Quản trị rủi ro· Chứng khoán nợ· Công cụ phái sinh· Phân tích kỹ thuật· Các khoản đầu tư thay thế CÁC MÔN LỰA CHỌN
· Đầu tư quốc tế
· Ngân hàng thương mại 2
· Quản trị dòng tiền
· Thuế Quốc tế
· Thẩm địn tài chính dự án
· Tài chính cá nhân
  

III. Cơ hội nghề nghiệp

Có cơ hội nghề nghiệp trong các cơ quan, tổ chức có hoạt động tài chính từ Trung ương đến địa phương. Đặc biệt, với việc đào tạo bằng Tiếng Anh, cơ hội nghề nghiệp không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn thích hợp với các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế. Các vị trí nghề nghiệp cụ thể bao gồm:

– Vị trí quản lý tài chính và đầu tư trong các doanh nghiệp và các tổ chức trong nước và quốc tế như vị trí quản trị tài chính, phân tích đầu tư tài chính, thẩm định tài chính, quản trị danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư tài chính, giao dịch các sản phẩm tài chính;

– Vị trí làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian trong nước và quốc tế bao gồm các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác (công ty tài chính, công ty bảo hiểm, …)

– Giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học và các tư vấn viên trong các tổ chức tài chính khác.

IV. Học phí và học bổng

– Học phí: 45 triệu/ năm (không tăng học phí trong 4 năm đào tạo)

– Học bổng:

  • Cơ hội nhận học bổng đầu vào với mức điểm cao nhất (5 suất)
  • Cơ hội nhận học bổng hàng năm với kết quả học tập tốt nhất (5-10suất)

Cơ hội nhận học bổng giao lưu nghiên cứu khoa học với các trường đối tác (3-5 suất)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.