Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua nhiều vấn đề quan trọng tại Phiên họp thứ 9 – Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 28/7/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Phiên họp thứ 9, thông qua nhiều nội dung quan trọng. PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp còn có GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thành viên Hội đồng trường.

PGS.TS Bùi Đức Thọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng như: biểu quyết về đề án mô hình trường 3 cấp; thảo luận và biểu quyết thông qua Đề án tiền lương mới; Thông qua báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán kiểm toán năm 2021; Thảo luận và cho chủ trương tái cấu trúc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đào tạo; Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Quý II, cùng một số nội dung khác.

GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại phiên họp

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Phiên họp thứ 9 Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận được những ý kiến đóng góp quan trọng của các thành viên và kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung trong chương trình làm việc đã đề ra./.

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.