Hơn 800 sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lên đường đi học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ Đô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *