Quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Viện Ngân hàng – Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022

Quyết định của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Viện Ngân hàng Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.