Sinh viên K63 – Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài Chính hoàn thành xuất sắc học phần bổ trợ PPHT & Kỹ năng mềm

☀️Sinh viên K63 – Chương trình Cử nhân Công nghệ Tài Chính đã rất vinh dự khi được các thầy cô trong CT tạo điều kiện để học tập với bộ môn này. Đồng hành với BFT K63 là đội ngũ các giảng viên của đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo LeDi Professional Buniness chủ trì và phối hợp với cô Nguyễn Hồng Minh hiện tại đang là CEO của HR4C Việt Nam.
✍️Với bộ môn này, sinh viên được đào tạo về 3 kĩ năng là D.i.S.C, Successful Negotiation và Adapt Ability & Problem Solving. Sau 5 buổi học sinh viên đã có cách nhìn đúng đắn về các kĩ năng cần thiết đặc biệt hiểu về nhóm tính cách của mình cũng như của các bạn trong lớp, kĩ năng đàm phán cũng là kĩ năng rất quan trọng, vậy nên đơn vị đào tạo LeDi Professional Buniness đã tạo điều kiện cho các bạn sinh viên trực tiếp “thực chiến” trong việc đàm phán lương với cô Minh.
Qua đó, sinh viên học được rất nhiều điều cũng như nhận được những đóng góp chân thật từ cô Minh – vị Coach chuyên nghiệp và đặc biệt là cô Diễm – hiện đang làm quan hệ chính phủ của Tik Tok, lời đóng góp và chia sẽ đó sẽ có thể tiếp tục phát triển các kỹ năng cần thiết cho học tập và nghiên cứu hiện tại cũng như cho nghề nghiệp trong tương lai.
Photo credit: LeDi Professional Business.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.