Tập huấn cho hoạt động kiểm định chương trình Đầu tư tài chính và Công nghệ tài chính.

Để chuẩn bị cho việc kiểm định chương trình đào tạo theo xu thế chung của nhà Trường

Một số hình ảnh buổi họp online:

Bài và ảnh: Bộ môn Thị trường chứng khoán.