Thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 63

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc kiểm tra tiếng Anh đầu vào đối với sinh viên khóa 63

Xem chi tiết tại: Thông-báo-1601_Kiểm-tra-tiếng-Anh-đầu-vào-SV-ĐHCQ-K63.pdf

(https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-ve-viec-kiem-tra-tieng-anh-dau-vao-doi-voi-sinh-vien-khoa-63)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.