Thông tin nổi bật

 • Profile tóm tắt các giảng viên chủ chốt Bộ môn Ngân hàng Thương mại *
 • GS.TS. Nguyễn Văn Nam– Giáo sư ngành ngân hàng duy nhất hiện đang làm việc tại ĐH KTQD- Nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, nguyên trưởng khoa Ngân hàng Tài chính.- Nguyên là Chủ tịch hội đồng chức danh GS.PGS ngành kinh tế Việt nam.- Chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành về ngân hàng – Tài chính- Chủ biên nhiều sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình về kinh tế, tài chính, ngân hàng.-  Tham gia nhiều hội đồng tư vấn chính sách cho các cơ quan lập pháp và quản lý như: Quốc Hội, Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước.- Tác giả chính của nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước-  Thành viên Hội đồng Khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.- Chuyên gia kinh tế tại nhiều diễn đàn, phỏng vấn báo/đài truyền hình.                           *
 • PGS.TS. Phan Thị Thu Hà– Chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính- Chủ biên nhiều sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo về kinh tế, tài chính, ngân hàng được sử dụng rộng rãi.-  Thực hiện tư vấn chính sách cho Ngân hàng Nhà nước.-Tham gia nhiều Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Trưởng nhóm xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam.- Tác giả chính của nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước- Chuyên gia kinh tế tại một số diễn đàn, phỏng vấn báo/đài truyền hình. 
 • *PGS.TS Lê Thanh Tâm– Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học.- Tác giả của một số bài báo quốc tế trong tạp chí uy tín (ISI, Scopus), sách quốc tế (Palgave), sách chuyên khảo, tham khảo tiếng Việt và tiếng Anh.- Tư vấn về ngân hàng, khu vực tài chính, tài chính toàn diện, tài chính vi mô, fintech cho các tổ chức quốc tế và song phương như ADB, World Bank, IFC, UNSGSA, UNWomen, JICA, Danida, CIDA.- Chủ trì và tham gia nhiều nghiên cứu, tư vấn cho khu vực tài chính ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, Ban Kinh tế Trung ương, các ngân hàng thương mại (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank, ABBank, PVFC, Ngân hàng Hợp tác, Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, các tổ chức tài chính vi mô).- Chairwoman, presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng, tài chính toàn diện.- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính-Tham gia nhiều Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng và doanh nghiệp.- Trưởng nhóm xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại (Vietcombank, Agribank, VPbank,…).- Tham dự nhiều khóa học nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các nước như Mỹ, Canada, Đức, Hà Lan, Singapore, Philippines.- Nhận được tài trợ từ quỹ Eramus+ của Ủy Ban Châu Âu sang giảng tại học Szczecin (Poland).-Chuyên gia kinh tế tại một số diễn đàn, phỏng vấn báo/đài truyền hình. *
 • PGS.TS Đỗ Hoài Linh– Là Phó Giáo Sư trẻ nhất ngành Kinh tế của Việt Nam.- Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học.- Nhận được tài trợ từ quỹ Eramus+ của Ủy Ban Châu Âu sang giảng tại học Szczecin (Poland).- Tác giả chính của nhiều bài báo quốc tế trong tạp chí uy tín (ISI, Scopus)- Là Chairwoman của phiên song song tại nhiều Hội thảo quốc tế- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính- Tham gia nhiều Dự án tư vấn cho các ngân hàng và doanh nghiệp.- Trưởng nhóm xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại (BIDV, Vietcombank, Agribank, VPbank, Bắc Á Bank…)- Tham dự nhiều khóa học nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các nước như Mỹ, Australia, Singapore.- Chuyên gia kinh tế tại nhiều diễn đàn, phỏng vấn báo/đài truyền hình. 
 • * TS. Trương Thị Hoài Linh– Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học.-Tác giả của một số bài báo quốc tế trong các tạp chí uy tín (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế.- Chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính- Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.- Tác giả/tham gia viết một số sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo về kinh tế, tài chính, ngân hàng được sử dụng rộng rãi.-Tham gia nhiều Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam. *
 • TS. Trần Phước Huy– Tu nghiệp Tiến sĩ với kết quả xuất sắc tại Anh (Đại học Lincoln)- Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học tại Đại học Lincoln (Vương quốc Anh), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Việt Nhật, Trường Kinh doanh FSB.- Từng giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi Olympic toán quốc gia cho sinh viên toàn quốc.- Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính.- Tác giả của nhiều bài báo quốc tế trong các tạp chí uy tín (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế.- Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.- Tham gia nhiều Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng và doanh nghiệp.- Tham gia nhiều khóa học nâng cao năng lực giảng dạy và nghiệp vụ tại Đại học Manitoba (Canada), Tập đoàn Marcus Evans (Singapore), Tập đoàn Admerex (Singapore).- Thành viên xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại. 
 • *TS. Phùng Thanh Quang– Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học.-Tác giả của nhiều bài báo quốc tế trong các tạp chí uy tín, các hội thảo quốc tế và trong nước có uy tín cao.- Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.- Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính- Tham dự một số khóa học nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các nước như Australia, Ba Lan.-Tham gia một số Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng và doanh nghiệp.- Thành viên xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại.-Nhận được tài trợ từ quỹ Eramus+ của Ủy Ban Châu Âu sang giảng tại học Szczecin (Poland).         
 • * ThS. Lê Phong Châu– Tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu tại Trường SOAS, Đại học London, Vương Quốc Anh- Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học và sau đại học.- Chuyên gia tài chính, chuyên gia ngôn ngữ cho nhiều dự án liên quan tới ngân hàng – tài chính của World Bank, IFC.-Tác giả của một số bài báo quốc tế trong các tạp chí uy tín, các hội thảo quốc tế và trong nước có uy tín cao.- Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính-Tham gia một số Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam. 
 • * ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp– Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học.-Tham gia một số Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam.- Tác giả của một số bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí, hội thảo uy tín trong và ngoài nước- Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính 
 • * ThS. NCS. Khúc Thế Anh– Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học.- Tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, các hội thảo quốc tế.- Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.-Tham gia nhiều Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam.- Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính- Hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng cao cấp Bộ, cấp quốc gia, cấp trường.-  Chỉ đạo và tham gia nhiều hoạt động của Liên chi Đoàn Ngân hàng – Tài chính, đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân. 
 • * ThS. Lê Thị Như Quỳnh– Tốt nghiệp thạc sĩ tài chính và quản trị rủi ro hạng xuất sắc tại Đại học Sydney, Australia (với rất nhiều môn điểm 100%).- Giảng dạy bằng cả tiếng Việt và Tiếng Anh về chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính cho các bậc đào tạo đại học.- Từng giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi Olympic toán quốc gia cho sinh viên toàn quốc.- Tác giả của một số bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, các hội thảo quốc tế.- Presentors và discussors của phiên song song tại một số Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.- Tham gia tư vấn về ngân hàng, khu vực tài chính, tài chính vi mô, fintech, quản trị rủi ro, phân tích định lượng cho một số tổ chức quốc tế và phi chính phủ.-Tham gia một số Dự án tư vấn, giảng dạy và đào tạo trong các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.- Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.- Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính *
 • ThS. Nguyễn Thành Trung
 • Tốt nghiệp ThS tại Pháp về ngành Ngân hàng Bảo hiểm.
 • Tham gia các nghiên cứu về ngân hàng – tài chính của các dự án khác nhau.
 • Là diễn giả trình bày tại một số các hội thảo trong nước và quốc tế về vấn đề chung trong ngành.
 • Tham gia các khóa học về hướng dẫn đào tạo trong ngành Ngân hàng Tài chính, cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học.
 • Hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải các cấp. 
 • * ThS. NCS. Trần Trọng Phong
 • Tốt nghiệp ThS hạng xuất sắc tại Australia, hiện đang hoàn thành luận án tiến sĩ tại Đại học RMIT, Australia.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo cho Đại học RMIT, Melbourne, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Phụ nữ.
 • Là thành viên chủ chốt trong các hoạt động Đảng, Đoàn thể của nhà trường và của Viện Ngân hàng Tài chính.
 • Là tác giả của nhiều bài báo quốc tế đăng tải trên các tạp chí xếp hạng cao (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế và trong nước.
 • Tham gia viết một số sách chuyên khảo.
 • Nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS trong hoạt động hỗ trợ sinh viên.
 • Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 • Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính
 • Tham gia một số dự án tư vấn cho UNDP, World Bank, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Hướng dẫn nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng cao cấp Bộ, cấp quốc gia, cấp trường. *
 • ThS. NCS. Cao Đông Hưng
 • Tốt nghiệp ThS hạng xuất sắc tại Anh, hiện đang hoàn thành luận án tiến sĩ tại Mỹ.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo.
 • Là tác giả của một số bài báo quốc tế đăng tải trên các tạp chí xếp hạng cao (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế và trong nước.
 • Presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và nhiều ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 • Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính. 
 • * TS. Nguyễn Thế Hưng
 • Tốt nghiệp ThS tại New Zealand hạng xuất sắc, Tiến sĩ hạng xuất sắc tại Đại học Monash Australia.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo tại một số trường đại học tại New Zealand, Australia.
 • Là tác giả của một số bài báo quốc tế đăng tải trên các tạp chí xếp hạng cao (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế và trong nước.
 • Chair, presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 • Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính. *
 • ThS. NCS. Phạm Vũ Diễm Hằng
 • Tốt nghiệp ThS hạng xuất sắc tại Đại học Saint Mary, Canada. Hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Monash Australia.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo tại một số trường đại học tại Canada, Australia.
 • Là tác giả của một số bài báo quốc tế đăng tải trên các tạp chí xếp hạng cao (ISI, Scopus), các hội thảo quốc tế và trong nước.
 • Chair, presentors và discussors của phiên song song tại nhiều Hội thảo và diễn đàn quốc tế về kinh tế, tài chính ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
 • Tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, ngành, cơ sở về Ngân hàng – Tài chính. 
 • * TS. Lê Việt Thủy – Giảng viên kiêm giảng
 • Là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân. Nguyên là Phó trưởng phòng Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Tốt nghiệp ThS và Tiến sĩ hạng xuất sắc tại Australia.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo.
 • Tham gia phát triển chiến lược, các chương trình đào tạo của Trường. *
 • TS. Phạm Bích  Liên – Giảng viên thỉnh giảng
 • .Hoàn thành Luận án Tiến sĩ với kết quả xuất sắc tại Đại học Kinh tế Quốc dân, hoàn thành chương trình bồi dưỡng Sau tiến sĩ tại Bồ Đào Nha. Cựu sinh viên hạng giỏi, học viên cao học hạng xuất sắc của ngành Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Nguyên Chánh Văn phòng thuộc Văn phòng Hội đồng Quản trị – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Hiện là Thành viên HĐQT Công ty CP Công nghệ Liên Việt.
 • Có 11 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng.
 • Tư vấn, tham mưu về chiến lược phát triển, đầu tư, kinh doanh của Ngân hàng.
 • Đầu mối làm việc với các cơ quan quản lý, các cổ đông, đối tác bên ngoài của ngân hàng.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo.
 • Là chuyên gia về lĩnh vực ngân hàng số, tài chính vi mô.
 • Tham gia nhiều chương trình tuyển dụng đối với sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng và các ngành có liên quan.
 • Là diễn giả mời nói chuyện với sinh viên các hệ về các vấn đề thực tiễn của ngân hàng.
 • Tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí, hội thảo uy tín trong và ngoài nước.
 •  * TS. Đinh Ngọc Dinh – Giảng viên thỉnh giảng
 • Hiện đang công tác tại Văn phòng Chính phủ. Tư vấn, tham mưu về chính sách giáo dục, kinh tế cho Thủ tướng Chính Phủ.
 • Tốt nghiệp cao học và tiến sĩ hạng ưu tại Australia, là cựu sinh viên hạng giỏi ngành ngân hàng NEU.
 • Giảng dạy trực tiếp các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh và tiếng Việt đối với các hệ đào tạo.
 • Là chuyên gia thực tiễn về Luật ngân hàng tài chính, đồng thời là chuyên gia về marketing trong ngân hàng.
 • Mời giảng các môn học ngành ngân hàng cho bậc cao học và nghiên cứu sinh.
 •  ThS. NCS. Phạm Hải Nam – Giảng viên thỉnh giảng
 • Đương kim Vụ trưởng Vụ Quản lý quỹ, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Nguyên là Phó Vụ Trưởng Vụ Phát triển Thị trường.
 • Tốt nghiệp đại học và thạc sĩ hạng ưu tại Australia.
 • Là chuyên gia cao cấp về mảng chứng khoán nói riêng và tài chính ngân hàng nói chung.
 • Tham gia tư vấn, tham mưu tuyển dụng nhân lực liên quan đến chứng khoán, tài chính và ngân hàng tại các cơ quan nhà nước có liên quan cũng như các công ty chứng khoán.
 • Là diễn giả về lĩnh vực ngân hàng – chứng khoán tại nhiều diễn đàn trong và ngoài nước.
 • Mời giảng các môn học ngành ngân hàng cho bậc cao học và nghiên cứu sinh. 
  • Thông tin cập nhật ngành ngân hàng Việt nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.