Thông tin tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2021

Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh lớp 12 THPT thông tin tuyển sinh Đại học hệ Chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân : Thông_tin_TVTS_2021.pdf

(https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-4927)